با استعفای من از نمایندگی و عدم استفاده ی شما همکلاسی ها از سایت، به مدت محدود و یا برای همیشه سایت غیر فعال گردید.
اگر فکر می کنید که سایت کلاس باید فعال باشد، جهت همکاری و یا مدیریت این سایت با من توسط آدرس SasanMarefat@gmail.com تماس حاصل فرمایید تا در این رابطه بحث و تبادل نظر کنیم.

با تشکر از شما.مدیر سایت دانشجویان پزشکی ارس

1392/7/10

نمایی از سایت:

نمایی از سایت